StartKontakta ossBildgalleriROTavdrag

ROT-AVDRAG

Från och med 1 juli 2009 ersätts det gamla skatteavdraget för husarbete av fakturamodellen vilket innebär
att du som kund får skattereduktion på 50% av arbetskostnaden (högst 50.000 kr/år och ägare) direkt på faktura från oss. Fördelen för dig är att du får skattereduktion direkt.

Vad är ROT-arbete?
Reparation, underhåll, ombygnad, tillbyggnad.
Skattereduktion för ROT-arbete kräver att du/ni äger bostaden (småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet) samt
ska vara bosatt eller ha den som fritidsbostad där arbetet utförs.

Mer info hittar du här:
Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Vem kan få skattereduktionen?
du/ni som:

fyllt minst 18 år det år ROT-arbetet utförs
äger den bostad där arbetet utförts
vara obegränsat skattskyldig i Sverige

Vad gäller för dig som Kund?
1. Du kommer överens med företaget om att det är husarbete som ska utföras.
2. Företaget kan begära information om du tidigare under året nyttjat skattereduktion för husarbete. Den informationen kan du begära från Skatteverket.
3. Du begär information om företagets namn, adress och organisationsnummer och om företaget har F-skatt.
4. Företaget utför arbetet och fakturerar dig.
Här betalar du för halva arbetskostnaden (om du inte överskridit gränsen för reduktionen på 50.000 kr/år). Resterande kostnad får företaget från Skatteverket.
5. Skatteverket skickar info till dig om en preliminär skattereduktion.
Det är viktigt att du håller koll på de tjänster du köper så att det inte blir högre avdrag än vad du har möjlighet att få. Skulle det vara så blir du återbetalningsskyldig till Skatteverket.

Broschyr för mer info

Blankett för Ansökan om Skattereduktion för husarbete
på sidan tre hittar du mer information om vad som gäller för ROT-avdrag